pearl: Black and white outline of a toadstool with paint splatters. (Default)
[personal profile] pearl
From:
Guðjónsson, E.E. 1962. "Forn röggvarvefnaður," Árbók hins Izlenska Fornleifafélags 59;12-71.
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2051870&issId=140016⟨=is

(mitten photo: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2051877&issId=140016⟨=is )


Original:Shoddy Translation


p. 16


Sumarið 1960, er Halldór [Kristjánsson] var enn að vinna í húsgrunninum í Heynesi, fann hann barnavettlinga, saumaða úr vaðmáli (4. mynd). Voru vettlingarnir nálægt þeim stað, er röggvarvefnaðurinn fannst
sumarið áður, en ívið dýpra í jörðu.3pp. 21-2

Nokkra sérstöðu í þessu efni hefur þó vettlingur eða vöttur (Þjms. 1940), saumaður úr mórauðu vaðmáli, er fannst 1881 að Görðum á Akranesi, þegar grafið var í hól, þar sem skemma eða hjallur hafði staðið. Lá vötturinn ofan á steinlagningu á tæplega 3 1/2 m dýpi við rætur hólsins, en jarðvegurinn ofan við hann bar þess greinileg merki, að þar hafði hvert húsið verið reist á rústum annars. Bærinn að Görðum hét í upphafi Jörundarholt; var það
landnámsjörð. Virðist vötturinn vera frá þeim tíma, er fyrst stóð
hús þar sem hóllinn myndaðist;9 gæti vötturinn því vel verið frá
fyrstu öldum Islands byggðar. Vötturinn er úr venjulegu vaðmáli,
yfir tvo, undir tvo þræði. ívafið, sem er eilítið gulleitt, er mjög
gróft, snúðlint, s-spunnið eingirni, en uppistaðan er z-spunnin, held-
ur dekkri og brúnleitari en ívafið og auk þess smágerðari og snúð-
harðari. Um 7,2 þræðir eru á sm í uppistöðu, en um 4 í ívafi. Innan
í vettlingnum er vefnaðargerð efnisins mjög ógreinileg og virðist
efnið við fyrstu sýn vera ýft á því borðinu. Við nákvæma athugun
má þó hér og hvar finna smáspor (lykkjur), um 0,2 til 0,4 sm löng,
er virðast liggja á ská í efninu. Sporin eru úr svo til snúðlausu garni
(ef til vill með örlitlum z-snúð), sem er aðeins rauðbrúnna að lit en uppistaðan. Virðist áferð efnisins helzt benda til, að vaðmálið
hafi á röngunni verið þétt saumað smáum sporum (lykkjum) og
síðan klippt upp úr þeim til þess að fá snögghært yfirborð.

p. 16


In the summer of 1960, Halldór Kristjánsson was working at the Heynesi house foundations, when he found a pair of childrens' mittens, made from vaðmál (fig. 4). The mittens lay near where the shaggy textile fragments had been found previously in the last summer, but slightly deeper in the soil.3pp. 21-2

Somewhat uniquely, there are mittens or vöttur (Þjms. 1940) sewn from rust-brown vaðmál, found in 1881 at Akranes Garðar, buried in a hill, where a storehouse or hall had stood. The mittens lay atop a stone almost 3.5m deep at the bottom/foot of the hill. The soil above showed clearly that the house had been built atop the ruins of another. The farm had originally been settlement-period-land Jörundarholt. It seems the mitten dates from the time that the original structure was built9, and could date from the first centuries of the settlement period of Iceland. The mitten is of standard 2/2 vaðmál with weft [? ívafið] slightly gold in colour, coarse, weakly twisted and s-spun thread but the warp [? uppistaðan] is z-spun but darker and browner than the ívafið as well as thinner and more tightly spun.

Threads are 7.2 per cm, warp-wise [uppistöðu] but about 4 weft-wise [ívafið]. Inside the mittens the weave is less pronounced, and seems at first glance to be a flat surface [??!? við fyrstu sýn vera ýft á því borðinu]. On closer inspection, one can find little trails (loops) 0.2 to 0.4 cm long, lying diagonally in the fabric. The trails are made of unspun yarn (perhaps with a slight z-spin) almost red-browner [?aðeinsrauðbrúnna] than the warp. The textured material indicates that small loops of vaðmál were firmly attached on the wrong side, then cut to get a short and hairy surface.
English Summary:p. 68, discussing this mitten and not the pair they included a photograph of:

However, a mitten made of coarse twill woven cloth (Þjms. 1940) found at Garðar near Heynes and probably as old as the Heynes fragment, shows traces on the inside of a very short napped pile apparently inserted through sewing.
Edit: Added more textile-y information here

Profile

pearl: Black and white outline of a toadstool with paint splatters. (Default)
pearl

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Apr. 22nd, 2019 08:52 am
Powered by Dreamwidth Studios